Ydelser

JL Bogholderi tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Finansbogføring: Den løbende bogføring af dine bilag, som danner grundlag for måneds-, kvartals- og årsregnskab. Med et ajourført og afstemt bogholderi har du altid et overblik over din virksomheds indtjening og økonomiske stilling.
  • Debitorstyring: Vi kan skrive dine fakturaer og sørge for at kunden rykkes hvis betalingen udebliver. Selv virksomheder med god indtjening kan komme i vanskeligheder, hvis der ikke er tilstrækkelig styring af likviditet.
  • Kreditorstyring: Vi kan betale dine kreditorer via din Netbank. Det er både dyrt og ærgerligt at skulle betale renter og rykkergebyrer samt at bruge tid på henvendelser fra kreditorer, som savner din indbetaling. Vi holder også øje med at du ikke betaler en kreditor flere gange.
  • Løn: Vi kan sørge for at dine lønninger bliver udarbejdet, indberettet og afregnet til tiden, så både medarbejdere og myndigheder bliver tilfredse.
  • Moms: Fristen for indbetaling af moms nærmer sig ofte overraskende hurtigt. Slip bekymringerne og overlad det trygt til os at sørge for rettidig indberetning og indbetaling af momsen.
  • Afstemninger: Løbende afstemninger af f.eks. bank, løn og moms sikrer et pålideligt grundlag for vurdering af resultatet i din virksomhed.
  • Klargøring til revisor: Ved regnskabsårets afslutning klargøres revisormappe som indeholder alle relevante afstemninger og dokumentationsmateriale til revisors brug for udarbejdelse af regnskab. Vi tager os gerne af dialogen med revisor hvis du ønsker dette.
  • Diverse administrative opgaver og sekretærfunktioner: Foruden den regnskabsmæssige ekspertise, løses opgaver som korrekturlæsning, e-mailbesvarelser, kontakt og korrespondance med f.eks. advokater, revisorer, offentlige myndigheder etc