Arbejdsgang & priser

Inden et samarbejde påbegyndes, afholdes et indledende møde enten i din virksomhed eller som et telefonmøde hvis dette foretrækkes. Her drøftes virksomhedens behov og det aftales hvilke opgaver virksomheden ønsker assistance til.

Når opgavens omfang er defineret fremsender JL Bogholderi et aftalebrev, hvoraf vil fremgå hvilken type opgave JL Bogholderi skal løse samt honorering herfor.

Timebasis:
• Opgaver udføres efter forbrugt tid til en aftalt timepris.
Fastprisaftale:
Hvis du trives bedst med at kende niveauet på dine omkostninger, vil vi anbefale en fastprisaftale.

Der er mange faktorer som er afgørende for prisfastsættelsen. Først og fremmest omfanget af ydelser; f.eks. om der udelukkende skal laves bogføring og moms, eller om der også skal laves lønninger og styring af debitor/kreditor m.v. Det er også af betydning hvor mange bilag du har, om de sendes/ afleveres til os eller om vi skal afhente dem hos dig.

Det er ikke muligt at fastsætte en pris der nøjagtigt afspejler dit behov førend vi har lavet din bogføring og evt. andre opgaver i en mindre periode (typisk et kvartal eller halvår). Den første periode udføres derfor altid på timebasis.

  • Kørsel faktureres efter statens til enhver tid gældende takster.